Skip to main content

WenslyFrancisco white 
Producent  |  Documentairemaker  |  Schrijver

Mijn Missie 

Mijn missie is om verhalen te vertellen die de mens centraal stelt en belangrijke sociale kwesties, problemen en ervaringen onder de aandacht te brengen. Ik geloof dat we door middel van deze verhalen de samenleving kunnen veranderen en mensen met elkaar kunnen verbinden.

Daarnaast ben ik ervan overtuigd dat filosofische vragen zoals "wie ben ik", "wat is mijn doel" en "hoe bereik ik dat", een essentieel onderdeel zijn van ons menselijk bestaan. Door deze vragen te onderzoeken en te verkennen, kunnen we een dieper begrip krijgen van onszelf en anderen. Ik wil deze filosofische vragen universeel, tijdloos en toegankelijk maken voor een breed publiek in de vorm van documentaires, films, boeken en talks. Want het maakt niet uit hoe oud je bent, waar je vandaan komt of welke culturele achtergrond je hebt, iedereen heeft de behoefte om zijn eigen identiteit en levensdoel te begrijpen.

Als maker wil ik inhoudelijk sterke content creëren die zowel een emotionele als een intellectuele impact heeft. Ik wil mensen raken en aan het denken zetten. Door mijn verhalen wil ik mensen bewust maken van de sociale kwesties en problemen die spelen in onze samenleving. Ik wil een stem geven aan degenen die geen stem hebben en hun verhalen vertellen.

Mijn missie is om door middel van mijn verhalen mensen te inspireren, aan te zetten tot positieve verandering en een gevoel van verbondenheid te creëren. Door deze missie te vervullen, hoop ik bij te dragen aan een samenleving waarin begrip, respect en empathie centraal staan.